Gizlilik ve Güvenlik

Web-Sitemizin Kullanımına İlişkin Hükümler

Kullanıcı olarak siz bu sitede yayınlanan, kullanım ve erişminize açık olan bilgi, veri, yazılım, fotoğraf, görüntü, grafik, çizim, resim, illüstrasyon, harita, tasarım, simge, yazı vb her tür içerik (hepsi birlikte “İçerik”) Saltedgoods'un veya Saltedgoods'a hizmet sağlayan kişilerin fikri mülkiyet hakkı ve/veya telif hakkı sahibi olduğunu kabul etmektesiniz.

Sitemizdeki İçerik’in herhangi bir şekilde basın, yayın, sosyal medya veya platformlarda kullanımı ve sair suretle değerlendirmesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir.

 

Kurumsal Markamız

“Saltedgoods”, “saltedgoods.com” ve Sitemizde yer alan her marka, işaret, logo (hepsi birlikte “Marka”) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tescilli Saltedgoods’a aittir. Saltedgoods'un önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde Marka ve eserlerimiz kullanılamaz, kopyalanamaz, üretilemez, basılamaz, ibraz edilemez, gönderilemez ya da değiştirilemez. Marka’nın başka bir web sitesi, ağ, platform vb ortamda kullanılması yasaktır.

Firmamızın önceden yazılı iznini almaksızın Marka’mız kullanılarak başka bir internet sitesinden yönlendirme yapılamaz.

 

Kullanım Şartları

Sitemizi ancak meşru ve geçerli siparişler için kullanabilirsiniz; spekülatif amaçlı, yanlış ya da hileli siparişler için kullanılamaz. Aksi açıkça Saltedgoods tarafından onaylanmadıkça, robot veya otomatik araçlar vasıtasıyla Site’ye erişime çalışılmayacaktır.

18 yaşınızı doldurmuş olduğunuzu ve bu Site’nin kullanımı sırasında tarafınızca hak ve yükümlülükleri geçerli şekilde yüklenebileceğinizin farkında olduğunuzu beyan etmektesiniz. Sitemizi yanıltarak 18 yaşın altında olduğu halde siparişi gerçekleştirirse, tarafımızca tek taraflı olarak siparişin iptali hakkı saklıdır. Bu tip durumlarda Saltedgoods'un karşılaşacağı her tür doğrudan ya da dolaylı zararlardan karşı taraf sorumlu olacak olup, bu şekilde sipariş veren taraf hiçbir nam altında hak veya alacak talep edemeyecektir.

Müşterilerimiz aynı şekilde gerçek ve tam kimlik bilgileriyle sipariş vereceklerini kabul beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan Müşteri bizzat ve şahsen sorumlu olmayı kabul etmektedir.

Sitemizde yer alan bilgilerin Sitemizden sipariş verme amacı dışında kullanılması, kopyalanması vb. aksi Saltedgoods tarafından açıkça izin verilmedikçe yasaktır.

 

Email

Lütfen yorumlarınızı ve sorularınızı bizimle paylaşınız ancak her zaman bu yazılara geri dönüş yapmamız mümkün olmayabailir. Ayrıca, Sitemize göndermiş olduğunuz materyallerin gerçeklik, orjinallik, münhasırlık dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın telif hakkına ilişkin konulardan münhasıran Kullanıcı sorumludur.

 

Kişisel Bilgiler ve Gizlilik

Müşterimiz olarak Sitemizi kullanırken, Sitemizde belirtilen Gizlilik hükümlerini okuduğunuzu ve bunlara uymayı kabul ve beyan etmektesiniz. Sitemize üye olurken ve kullanırken girmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin tarafımızca burada belirtilen hükümler çerçevesinde 3. Kişi durumundaki hizmet sağlayıcılarıyla, ya da distribütörlerle paylaşmamıza izin vermektesiniz.

 

Sorumluluk

Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, Saltedgoods olarak çalışanlarımız, yöneticilerimiz, temsilcilerimiz ya da iştirak içinde olduğumuz kişiler dâhil; Sitede yer alan veya Siteye ibraz edilen bilgilerin, yazılımların, ürünlerin yahut hizmetlerin kullanımı, kullanıma kapatılması, erişimin sağlanamaması, mücbir sebeplerden vb suretlerle ortaya çıkabilecek; maddi ve manevi zararlardan, ziyanlardan, gecikmelerden sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

Teminat

Saltedgoods, sipariş edilen ürünlerle ilgili fikri ve sınai hak ihlalelerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üye, Sitenin kullanımı veya sipariş edilen ürünlerle ilgili olarak fikri haklara ilişkin yürürlükteki mevzuata aykırılık durumunda bu fiillerin yasal sonuçlarından bizzat ve şahsen kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüd etmektedir. Üye, sipariş vermiş olduğu ürün üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibi 3. Kişinin açık yazılı onayını aldığını ve/veya bu ürün sebebiyle bir fikri hak ihlali gerçekleşmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Üye Saltedgoods ve iştiraklerini; siparişine ve/veya Site’nin kullanım koşullarına aykırılık dolayısıyla ortaya çıkabilecek, her tür zarar, ziyan, tazminat taleplerine karşı korumayı savunmayı kabul ve taaahhüd eder.

 

Diğer İnternet Sitelerine Yönlendirmeler

Site’nin, dışarıdan aldığı hizmet ve kaynaklara ilişkin yönlendirmeler (link) hakkında Üye’nin herhangi bir talep, öneri, görüş, sipariş vb olması durumunda doğrudan ilgili internet sitesiyle irtibata geçecektir. Yönlendirmelerde yer alan bilgilerin, doğruluğundan, hukuka uygunluğundan, geçerliliğinden vb. hiçbir şekilde Sitemiz sorumlu değildir. Site dışı yönelendirmeler ve servis sağlayıcıları hiçbir şekilde Saltedgoods’un iştiraki, çalışanı, temsilcisi addedilmeyecektir. Bu yönlendirmelerden ve servislerden hiçbir şekilde Saltedgoods sorumlu değildir.

 

Sözleşmenin Feshi

Her türlü dava ve talep hakkımız saklı kalmak üzere, önceden yazılı ihbar veya sebep göstermeksizin herzaman Sitemiz, Üyenin siteye erişimini geçici süreyle veya tamamen durdurabilir, Üyelikten çıkarabilir.

 

Genel

İşbu Sözleşmede belirtilen başlıklar sadece Sözleşmenin anlaşılmasını ve okunmasını kolaylaştırmak amacıyla konulmuştur, başka bir suretle yorumlanmayacaktır.

Sitemize kamu düzenine aykırı, yürürlükteki mevzuata uygun olmayan, yanıltıcı, kişilik hakları ihlali teşkil edebilecek herhangi bir materyal, içerik vb ya da virüs, zararlı yazılımlar,

veya Sitenin kullanımı güçleştirmeye yönelik içerik ve/veya kodları kullanlara ilişkin her türlü yasal talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere Saltedgoods hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sözleşme aksi önceden yazılı şekilde Saltedgoods tarafından izin verilmedikçe değiştirilemez, düzeltilemez veya işbu sözleşmede belirtilen kurallar dışında kullanılamaz.

Sözleşme maddelerinden birinin geçersiz olması, iptal edilmesi vb. suretle yürürlükten kaldırılması durumunda Sözleşme’nin kalan kısmı mümkün olduğu müddetçe geçerli ve taraflar üzerinde bağlayıcı olamaya devam edecektir.

 

Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uygulanacak Hukuk

Yazılımın ve hizmetlerin kullanımından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Sözleşme’nin yorumlanmasında boşluk olması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri ile sair mevzuat geçerli olacaktır.

    HABERDAR OLMAK İÇİN

    Tüm yeni ürün ve indirim haberleri ilk önce senin eposta adresine gelsin!